Kuriamas
logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aidas Alaburda
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aidas Alaburda
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.Atnaujinimo data: