logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ (2006-05-18, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-430/BPD-199/ParS-12500-602).
logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė, Aušra Sasnauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2008 m. Atnaujinimo data: 2011 m.