logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „BIOFIZIKA: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas“. Sutarties nr. ESF2004/2.5.0-KO1-207/SUT-178. SFMIS kodas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0027.
Dalyko dėstytojai: Rokas Buišas, prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: Rokas Buišas, Romualdas Šatinskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data: 2018