Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Osvaldas Rukšėnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.