Dalyko dėstytojas: Doc. dr. Deimantė Teresienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Doc. dr. Deimantė Teresienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.