Dalyko dėstytojas: Alvydas Simanaitis
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Alvydas Simanaitis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių