Dalyko dėstytojas: Rasa Kanapickienė
Dalyko lygis:  I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Rasa Kanapickienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.  Atnaujinimo data: