Dalyko dėstytojas: dr. Viktorija Cohen
Dalyko lygis: IIpakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Viktorija Cohen
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: