Dalyko dėstytojas: doc. dr. Mindaugas Krutinis
Dalyko lygis: II pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Mindaugas Krutinis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: m.