Dalyko dėstytojas: lektorė dr. Ieva Astrauskaitė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lektorė  dr. Ieva Astrauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimų medžiaga
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų