Dalyko dėstytojas: doc. dr. Mindaugas Krutinis
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Mindaugas Krutinis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: m.E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų