Dalyko dėstytojas: asist. Gediminas Rumšas
Dalyko lygis: I pakopa  Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Gediminas Rumšas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: