Dalyko dėstytojas: prof. dr. Arvydas Paškevičius
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Arvydas Paškevičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: