Dalyko dėstytojas: prof.  M. Kučinskienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof . M. Kučinskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertininmo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: