Dalyko dėstytojas: dr. Jurgita Markevičiūtė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Jurgita Markevičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių