Dalyko dėstytojas: Saulius Blažiūnas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Saulius Blažiūnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių