Dalyko dėstytojas: Dr. Laura Niedzviegienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Dr. Laura Niedzviegienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016-09