Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis:
Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:
E. mokymo(si) ištekliaus kalba: lietuvių