Dalyko dėstytojas: doc. dr. Martynas Manstavičius
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens / pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Martynas Manstavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: