Dalyko dėstytojas: dr. Aldona Skučaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Aldona Skučaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: