Dalyko dėstytojas: dr. Kristina Kaulakytė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Kristina Kaulakytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: