Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Maldeikienė
Dalyko lygis:- Semestras: -
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Maldeikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: -
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016m.