Dalyko dėstytojas: Lekt. Indrė  Šikšnelytė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lekt. Indrė  Šikšnelytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.