Dalyko dėstytojas: doc. Edmundas Jasinskas
Dalyko lygis: antros pakopos Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. Edmundas Jasinskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.