Dalyko dėstytojas: lekt. Svajūnas Sajavičius
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens / pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Svajūnas Sajavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.