Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Valentina Dagienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.