Dalyko dėstytojas: lekt. Vaida Čeikutė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Vaida Čeikutė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: