Dalyko dėstytojas: lekt. Kazimieras Mickus
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Kazimieras Mickus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: