Dalyko dėstytojas: doc. dr. Asta Mikalauskienė
Dalyko lygis: I pakopos Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Asta Mikalauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.