Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Jolita Ignatavičiūtė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Jolita Ignatavičiūtė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2017 m.