Dalyko dėstytojas: lekt. Eduardas Kutka
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Eduardas Kutka
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2018 m.