Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gediminas Murauskas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Gediminas Murauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: 2013 m.