Dalyko dėstytojas: lekt. Giedrius Blažys
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Giedrius Blažys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2013 m.
E. mokymo(si) ištekliaus  kalba: anglų