Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Maldeikienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Maldeikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: 2012 m.