Dalyko dėstytojas: lekt. Kazimieras Mickus
Dalyko lygis: pirmoji pakopa
Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Kazimieras Mickus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.
Atnaujinimo data: 2016 m.