Dalyko dėstytojas: lekt. Linas Būtėnas
Dalyko lygis: Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Linas Būtėnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m.