Dalyko dėstytojai:  asist. Vytenis Almonaitis
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Vytenis Almonaitis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: