Dalyko dėstytojai: doc. dr. Audra Blažienė, doc. dr. Virginija Žilinskaitė
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Audra Blažienė, doc. dr. Virginija Žilinskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.E.mokymo(si) ištekliaus kalba: anglų klb.