Dalyko dėstytojas: Irma Kušeliauskaitė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Irma Kušeliauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: