Dalyko dėstytojai: dr. Jurgita Stasiūnienė; dr. Sigitas Laima; Rokas Šimakauskas
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Jurgita Stasiūnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas (paskaitų, seminarų)
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.