Dalyko dėstytojai: doc. dr. Nomeda Rima Valevičienė
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Nomeda Rima Valevičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.