Dalyko dėstytojas: doc.  dr. Saulius Mikalauskas
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Saulius Mikalauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:  m.
E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų