Dalyko dėstytojai: doc. dr. Vygandas Rutkūnas
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vygandas Rutkūnas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2077 m. Atnaujinimo data: