Dalyko dėstytojas:  lektorė Aušra Beržanskytė,
Dalyko lygis: II pakopos  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lektorė Aušra Beržanskytė,
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: