Dalyko dėstytojai: prof. dr. Gintautas Garšva, lekt. Darius Dilijonas, doc. dr. Audrius Lopata, lekt. dr. Saulius Masteika, Paulius Danėnas
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Gintautas Garšva
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data: 2011 m.