Dalyko dėstytojas: Doc. dr. Konstantinas Andrijauskas
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Doc. dr. Konstantinas Andrijauskas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: