Dalyko dėstytojas: lekt. Živilė Jomantaitė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Živilė Jomantaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: