Dalyko dėstytojas: prof. dr. Audrius Beinorius, doc. dr. Dalia Švambarytė, doc. dr. Loreta Poškaitė, doc. dr. Vytis Čubrinskas, lekt. dr. Vytis Silius, lekt. dr. Deimantas valančiūnas, lekt. dr. Konstantinas Andrijauskas, lekt. dr. Kristina Šliavaitė, lekt. dr. Vladimir Korobov
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudnes/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Audrius Beinorius, doc. dr. Dalia Švambarytė, doc. dr. Loreta Poškaitė, doc. dr. Vytis Čubrinskas, lekt. dr. Vytis Silius, lekt. dr. Deimantas valančiūnas, lekt. dr. Konstantinas Andrijauskas, lekt. dr. Kristina Šliavaitė, lekt. dr. Vladimir Korobov 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  Studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: