Dalyko dėstytojas: prof. dr. Audrius Beinorius, dr. Vladimir Korobov
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Audrius Beinorius, dr. Vladimir Korobov
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data: 
BUS