Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gailutė Gipienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Gailutė Gipienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.
E. mokymo(si) ištekliaus atnaujinimo data: 2018-02